Lejongården

Lejongården Österlen -82. Teckning: Jan-Åke Eklund

Gården 912 Kåseberga heter också sedan gammalt Lejongården.

Områden öster om Kåseberga var fram till 1850-talet helt obebyggt. Det var utmarker, d v s betesmarker, åt Valleberga radby.

På 1850-talet skiftades några gårdar, däribland Lejongården, ut från Valleberga radby till området öster om Kåseberga.
Lejongården var den största gården i området och var så länge. Det finns även uppgifter om att gården skulle vara från 1750-talet. Sannolikt handlar det om att man tagit byggnadsmaterial från den utskiftade gården i Valleberga radby. Dock inte teglet, då det hittats rester av tegelbränning på Lejongårdens marker i närheten av byggnaderna.

1966 styckades marken av och gården köptes av Eva och Sture Nilsson. Lejongården var nergången och omodern. Med varsam hand restaurerade och moderniserade de gården fram till 90-talet. Det är tack vare dem gården har sin nuvarande karaktär. Sture var veterinär och hade sin veterinärklinik här.

Sedan 2010 innehas Lejongården av Elna-Karin och Torbjörn Helgesson, keramiker och respektive fotograf. De bor och arbetar här.

Vy över Lejongårdeninnergarden_lejongarden